Hotel Flamingo – Quelimane

Agència: Slowme Comunica

Necessitats del client

El client disposava d’una web en Joomla i una botiga online en Prestashop i desitjava una major visibilitat a la xarxa.
Després d’una anàlisi es va suggerir unificar tots els continguts en una sola plataforma i actualitzar-la, ja que havia quedat molt antiquada per als actuals requisits de Google.

La nostra tasca

Es va realitzar la web nova amb un restyling més modern i actual segons els criteris actuals, amb un estudi i adaptació dels paràmetres dels continguts.
Es van fer tasques d’herència web per a no perdre tràfic en el canvi de plataforma.
Es va aprofitar també per a reestructurar els continguts i distribuir-los d’una manera més amena.

Hotel Flamingo – Quelimane

Agència: Basora i Basora Comunicació
Web: hotelflamingoquelimane.com

Necessitats del client

L’agència es va posar en contacte amb nosaltres per a maquetar i programar una web presencial d’un Hotel de Moçambic, amb gestor de continguts i que el disseny fos exacte al proposat per l’agència i fàcil de mantenir-ne els continguts.

La nostra tasca

l’Agència ens va presentar el disseny gràfic proposat per a la web, i hi vàrem fer algunes esmenes per que funcionés bé a nivell de UI/UX, i solucions per al disseny responsiu.

Es va entregar la maqueta tècnica en HTML5, amb el disseny exacte. Un cop aprovat es va implementar a la plataforma Iridium Web Engine.